کد خبر: ۸۱۰۸

نگاهی به حق رأی و کنش سیاسی‌ زنان در عصر پهلوی

در دوره‌ی‌ سلطنت‌ «رضاشاه‌»، زنان‌ حق‌ شركت‌ در انتخابات‌ را نداشتند، در دوره‌ی‌ سلطنت‌ محمدرضا پهلوی‌ نیز قانون‌ انتخابات‌ تا سال‌ 1341ش‌ معتبر بود و تا آن‌ سال‌، زنان‌ از حضور در انتخابات‌ محروم‌ بودند. هر چند زنان‌ از سال‌ 1341 حق‌ شركت‌ در انتخابات‌ و همچنین‌ انتخاب‌ شدن‌ برای‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ و سنا را به‌ دست‌ آوردند، اما این‌ امر، تنها باعث‌ شد كه‌ برخی‌ از زنان‌ طبقات‌ بالا و خاص‌ جامعه‌ به‌ برخی‌ مناصب‌ و پست‌های‌ سیاسی‌ دست‌ یابند. همچنین در دوره‌‌ سلطنت‌ «رضاشاه‌» هیچ‌ زنی‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ كه‌ دارای‌ منصب‌ سیاسی‌ باشد و در دوره‌ی‌ حكومت‌ محمدرضا نیز تا 12 اردیبهشت‌ سال‌ 1342‌ـ كه‌ برای‌ نخستین‌ بار در تاریخ‌ امور اداری‌ ایران‌ «فرخ‌ رو پارسا» به‌ سمت‌ معاونت‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ منصوب‌ شد و چند سال‌ بعد نخستین‌ وزیر زن‌ ایران‌ گردیدـ نمی‌توان‌ از حضور زنان‌ در مدیریت‌ سیاسی‌ جامعه‌ نشانی‌ یافت‌.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - 2022October 16
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر