کد خبر: ۸۶۵۸

گزارش تصویری| نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی

نشست «نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی» با حضور دکتر داریوش رحمانیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا ملایی توانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز یکشنبه 17 دی ماه 1402  در سالن اجتماعات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.
دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی نشست «نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی» با حضور دکتر داریوش رحمانیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا ملایی توانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز یکشنبه 17 دی ماه 1402  در سالن اجتماعات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.

تصاویر این نشست در ادامه از نظر می‌گذرد.

دکتر رشید جعفرپور نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر رشید جعفرپور نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر علیرضا ملایی توانی در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر علیرضا ملایی توانی در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر جواد منصوری در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر جواد منصوری در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر داریوش رحمانیان در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر داریوش رحمانیان در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر علیرضا ملایی توانی در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر علیرضا ملایی توانی در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر داریوش رحمانیان در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر داریوش رحمانیان در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر جواد منصوری در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
دکتر جواد منصوری در نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
نشست نقد عملکرد مراکز تاریخ‌نگاری رسمی انقلاب اسلامی
 
عکس از: محمدحسین ممی‌زاده
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات