تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد پنجاه و ششم (پاسخی درخور)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ارتش بعث عراق براي خنثي‌کردن حملات رزمندگان اسلام در عمليات بدر ضمن بمباران‌ شيميايي مناطق عملياتي، هم‌زمان مبادرت به موشک‌پراني و بمباران شديدِ شهرها نمود و حملات خود را به کاروان‌هاي تجاري و نفت‌کش‌هايي که به بنادر جمهوري اسلامي در حرکت بودند، شدت بخشيد. بدين‌ترتيب جنگ وارد مرحله‌ي جديدي شد و همه‌روزه شهرهاي زيادي از ميهن اسلامي‌، آماج حملات ددمنشانه‌ي عراق قرار گرفت. پس از عمليات بدر رژيم بعثي گستاخ‌تر و بي‌پرواتر به حملات خود به شهرها و نفت‌کش‌ها ادامه داد تا جايي که مسئولين جمهوري اسلامي برخلاف ميل باطني و سياست‌هاي از‌پيش‌تعيين‌شده‌ي خود مجبور به اقدام متقابل گردند و شهرهاي مرزي عراق را هدف گلوله‌بارانِ سنگين توپخانه، و شهر بغداد را مورد هدف موشک‌هاي دوربرد خود قرار دادند و پاسخي درخورِ صدام و حاميانش داده شد.