تقویم تاریخ دفاع مقدس (نبرد خونین در چزابه)

جلد هجدهم
۱۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بهمن سال 1360 شاهد یکی از هولناک‌ترین پیکارهای رزمندگان اسلام با نیروهای بعثی بود؛ نبرد خونین در چزابه که یکی از نابرابرترین مصاف‌های قوای ایرانی با ارتش صدام بود. ارتش متجاوز عراق که پانزده ماه بعد از شروع جنگ بستان را از دست داده بود بار دیگر خواست تا مناطق آزاد شده را تصرف کند. لذا صدام حسین خود شخصاً در منطقه جنگی حضور یافت و فرماندهی عملیات را به‌عهده گرفت. شمار نیروهای دشمن در این عملیات به قدری زیاد بود که به تعبیر یکی از شهدا «صدام با تدارکی که دیده بود حق داشت... ]این[ ادعا را قبل از حمله بکند و بگوید که من بستان را گرفتم». اما رزمندگان اسلام در این عملیات با یک گردان در چزابه جلوی حمله‌ی 12 گردانِ کماندویی عراق را سد کردند و اجازه ندادند ادعای صدام جامه‌ی عمل بپوشد. به تعبیر امام خمینی پیروزی در نبرد خونین چزابه «با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی» حاصل شد و باعث برباد رفتن افکار غلط دشمنان گردید.