اردوگاه عنبر

۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اسرایی كه در اردوگاه‌های رژیم بعثی عراق در بدترین شرایط روحی و جسمی قرار داشتند، نه تنها روحیه‌ دینی و ملی خود را از دست نداده، بلكه این موقعیت بحرانی را به فرصتی برای ساختن شخصیت خود تبدیل نمودند. تحمل و صبر آزادگان سرافزاز هوانیروز در برابر شكنجه‌های طاقت‌فرسای بازجویی‌های بعثی، روابط دوستانه‌ اسرا با یكدیگر در اردوگاه،‌ روابط آنها با بعثی‌ها و همچنین عكس‌العمل آن‌ها در برابر اخبار داخلی ایران، از بخش‌های خواندنی این كتاب می‌باشد.

پدیدآورندگان