تاریخ ایران پس از انقلاب جلد هشتم

دوران تثبیت ( تیر - اسفند 1361 )

جواد منصوری

۴۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

(دوران تثبیت: تیر ـ اسفند ۱۳۶۱)

این اثر ضمن تبیین تحولات ایران تا پایان سال 1361، به تشریح چگونگی غلبه­ی نظام جمهوری اسلامی بر مشکلات و بحران­های داخلی و خارجی و سرانجام، نیل به ثبات و استحکام، متعاقب پیروی از رهنمودهای حضرت امام خمینی و با تعقیب فرایند نهادسازی، تحول نهادی و انسجام ساختاری پرداخته است. بخش نخست به جریان­شناسی مارکسیسم و مائوئیسم، سیر تحولات تاریخی، شناخت ایدئولوژی و عملکرد گروه­ها، سازمان­ها و احزاب مختلف مارکسیستی در ایران و برخی از انتقادات وارده بر این جریان، اختصاص یافته است. و بخش دوم به توصیف و بررسی تحولات داخلی و پیامدهای خارجی می‌پردازد: تحولات جبهه و جنگ متعاقب پیروزی‌های بزرگی همچون آزادسازی خرمشهر، تثبیت و استحکام فزاینده و روزافزون نظام جمهوری اسلامی در جبهه­های جنگ تحمیلی، پیشنهاد صلح از سوی دولت عراق و فشارهای بین­المللی گسترده برای پذیرش صلح و خاتمه‌دادن به جنگ تحمیلی و ... از محورهای اصلی پژوهش حاضر است.