سكوت رادیویی

۱,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بى‏تردید معنى و هویت هر جامعه، نقش بى‏بدیلى در ایجاد انگیزه در ملت، جهت ساختن و اصلاح امروز و فرداى آن جامعه ایفا مى‏كند و از این روست كه عناصر اساسى تشكیل‏دهنده‏ى هویت و معناى یك ملت (حوادث تاریخى و...) نه به‏عنوان پدیده‏هایى متافیزیكى و ناملموس، بلكه به مثابه جریاناتى واقعى (و حتى حقیقى) و البته تأثیرگذار تا همیشه در ذهن تاریخى مردم هر جامعه پایدار خواهد بود. جنگ هشت ساله‏ى جمهورى اسلامى ایران و نظام بعثى عراق، قبل از هر چیز دیگر جنگ میان حق و باطل، عدالت و ظلم و ایمان و كفر بود و هم از این روست كه پرداختن به خاطرات جنگ از زبان قهرمانان و رزمندگان سال‏هاى دفاع مقدس نه تنها اداى دین به این بزرگواران، كه راهكارى بنیادین جهت بازشناسى هویت ملى ملت مسلمان ایران محسوب شده و به همین دلیل، لزوم پرداختن به آن احساس مى‏شود. سال‏هاى جنگ، سال‏هاى تجدید و احیاى هویت دینى و اعتقادى ملتى بود كه براى خدا و با توكل بر او و در سایه‏ى اراده‏ى خویش، هر ناممكنى را ممكن ساخت و یك تنه در برابر تمامى دنیاى شرك و كفر ایستاد. مركز اسناد انقلاب اسلامى پرداختن به خاطرات رزمندگان هوانیروز را در راستاى رسالت اسلامى خود ارزیابى نموده و امید آن دارد كه این مختصر فتح بابى جهت آشنایى نسل سوم انقلاب با تاریخ درخشان انقلاب اسلامى و مدافعان مؤمن آن باشد.

پدیدآورندگان