تقویم تاریخ دفاع مقدس جلد سی‌ام حوادث بهمن 1361 (شرایط سخت در نبرد)

۲۴,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بی‌شك یكی از مهم‌ترین وقایع تاریخ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هشت سال جنگ تحمیلی غرب و رژیم بعثی عراق به ایران  است و بالطبع اسناد و مدارك مربوط به جنگ نیز ازجمله اسناد مهم تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی و جنگ تحمیلی است. از طرفی دیگر نسبت بین جنگ تحمیلی با پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیار درخور توجه می‌باشد، زیرا بدون دركِ درستِ دفاع مقدس، ارائه‌ی تحلیلی فراگیر از ماهیت انقلاب اسلامی نیز دشوار است. پیام انقلاب اسلامی ایران سوار بر امواج خبر پیروزی‌های رزمندگان در جبهه‌های جنگ، و مقاومت و پایداری ملت در مقابل اتحاد ابرقدرت‌ها علیه ایران به كل دنیا رسید و مظلومیت و حقانیت ملت ایران را بر جهانیان آشكار ساخت. در عرصه‌ی داخلی نیز جنگ تحمیلی پیامدها و آثار دیرپایی برای نظام اسلامی و گروه‌های مختلف سیاسی داشت، به‌طوری كه روحیه‌ی خوداتكایی و بوم‌گرایی در كالبد انقلاب و ملت دمیده شد و به رغم تمامی خرابی‌ها و آثار زیانبارش برای همسایگان متجاوز و قدرت‌های فزون‌خواه غرب و شرق نشان داد كه جمهوری اسلامی ایران قادر به حفظ تمامیت ارضی و امنیت داخلی كشور است، به‌طوری‌كه قدرت نظام جمهوری اسلامی عملاً برای جهانیان اثبات شد.

پدیدآورندگان