سندی از تشویق عوامل کشتار دانشجویان در 16 آذر 1332

در سندی به جا مانده از لشگر دو زرهی در تاریخ 25 آذر 1332 با قید " خیلی فوری " آمده است:در اثر جدیت و فعالیتی که از افسران و درجه‌داران و سربازان دسته جانباز در مأموریت دانشگاه تهران در روز شنبه شانزده ماه جاری مشاهده گردید. گروهبانان مربوطه کلیه به دریافت پاداش نقدی مفتخر و ضمناً از تاریخ 16 / 9 / 1332 سه نفر از درجه‌داران مزبور به درجه گروهبان دومی و چهار نفر از سربازان نیز به درجه سرجوخگی مفتخر می‌شوند. فرماندهان مراتب را به کلیه افسران و درجه‌داران و سربازان ابواب جمعی گوشزد و تذکر دهند، همواره خدمات و جدیت و فعالیت افسران و درجه‌دارن و سربازان منظور نظر بوده و به موقع تشویق خواهند شد.
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۳

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حمله مزدوران رژیم پهلوی به دانشجویان در 16 آذر سال 1332 که با حضور قوای نظامی و امنیتی همراه بود، منجر به شهادت سه دانشجوی مبارز و مجروحیت عده دیگری شد و در تاریخ مبارزات مردم ایران با استکبار و استعمار به ثبت رسید.

بعد از 16 آذر 1332، رؤسای نظامی تصمیم به اعطای تشویقی به افسران، درجه‌داران و حتی سربازانی که روز 16 آذر دانشگاه را به خون کشیدند، گرفتند. در سندی به جا مانده از لشگر دو زرهی در تاریخ 25 آذر با قید "خیلی فوری " آمده است:


« از لشکر دو زرهی

ستاد رکن دو

شماره 2122 تاریخ 25 / 9 / 32 خیلی فوری- تهران

کلیه واحدها و دوائر تابعه لشکر

درباره تشویق افسر و درجه‌داران و افراد جانباز بفرموده (یعنی بفرموده بختیار فرمانده لشکر که منعکس کننده تمایل مستقیم و بی‌چون و چرای شاه بود)

در اثر جدیت و فعالیتی که از افسران و درجه‌داران و سربازان دسته جانباز در مأموریت دانشگاه تهران در روز شنبه شانزده ماه جاری مشاهده گردید. گروهبانان مربوطه کلیه به دریافت پاداش نقدی مفتخر و ضمناً از تاریخ 16 / 9 / 1332 سه نفر از درجه‌داران مزبور به درجه گروهبان دومی و چهار نفر از سربازان نیز به درجه سرجوخگی مفتخر می‌شوند. فرماندهان مراتب را به کلیه افسران و درجه‌داران و سربازان ابواب جمعی گوشزد و تذکر دهند، همواره خدمات و جدیت و فعالیت افسران و درجه‌دارن و سربازان منظور نظر بوده و به موقع تشویق خواهند شد.

به کارگزینی رکن یکم ستاد دستور داده شد برای درج در دستور لشکری و انعکاس روی پرونده خدمتی افسر، درجه‌داران و سربازان مزبور اقدامات لازم به عمل و نتیجه را به مبادی مربوط ابلاغ نمایند.

                                              رئیس ستاد لشکر دو زرهی مرکز ستاد علیمحمد روحانی

                                                 رئیس رکن دو ستاد لشکر زرهی مرکز سرگرد توپخانه


1 – ستوان یکم ستاد سلیمان – تشویق در دستور لشکری

2 – گروهبان سه فضل‌اله فرجی 350 ریال پاداش نقدی و درجه گروهبان دومی

3 – گروهبان سه محمدعلی حاجی پور 350 ریال پاداش نقدی و درجه گروهبان دومی

4 – گروهبان دو عبدالعلی عزیزی 250 ریال پاداش نقدی

5 – استوار دوم غلامعلی کاویانی 250 ریال پاداش نقدی

6 – گروهبان یکم علی خدادای 250 ریال پاداش نقدی

7 – گروهبان سوم محرمعلی بهرامی 250 ریال پاداش نقدی

8 – گروهبان سوم بهرام ایمانی 250 ریال پاداش نقدی

9 – گروهبان سوم حسین صفائی 250 ریال پاداش نقدی

10 – گروهبان سه حسین میرزا ابوالقاسمی 250 ریال پاداش

11 - گروهبان سه صیف‌الدین صفائی 250 ریال پاداش

12 - گروهبان دو بیوک منصوری 250 ریال پاداش

13 – سرباز وظیفه فرج غلامعلی 100 ریال پاداش نقد و درجه سرجوخگی

14 – سرباز وظیفه اسماعیل نادری 100 ریال پاداش نقد و درجه سرجوخگی

15 – سرباز وظیفه علی سلطانی 100 ریال پاداش نقد و درجه سرجوخگی

16 - سرباز وظیفه احمد کریمی 100 ریال پاداش نقد و درجه سرجوخگی

گیرندگان: پادگان بی‌سیم حشمتیه – خدمات ناحیه – هنگ زرهی – هنگ تعلیماتی. گردان 105 هویز ر- گردان 21 – 4 موتوری ... مخابرات، جمع‌آوری شناسائی، بهداری، دسته موزیک، آموزشگاه گروهبانی، توپخانه ستاد تخصصی موتوری زرهی، قرارگاه دژبان، رکن 1 – 3 – 4 دفتر ستاد.»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات