کد خبر: ۴۲۴۳

سند تصویب قانون لباس متحدالشکل در دوره رضاخان

رضا خان در راستای فعالیت‌های ضددینی خود دست به اجرای قانونی با عنوان "متحد‌الشکل کردن لباس‌ها" زد و این قانون توسط مجلس فرمایشی در 6 دی 1307 به تصویب رسید.یکی از این اسناد، نامه رئیس مجلس شورای ملی به دفتر مخصوص شاهنشاهی است که در آن مفاد دستورالعمل اجرایی این قانون را که توسط نمایندگان وقت مجلس شورای ملی تصویب شده بود اعلان می‌دارد. این قانون پس از دو جلسه مذاکره، در 6 دی 1307 شمسی در چهار ماده به تصویب مجلس فرمایشی رسید.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۰۵ دی ۱۳۹۷ - 2018December 26
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر