دستور بازداشت شهید قدوسی در سال 1345

شهید آیت‌الله علی قدوسی به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم پهلوی بارها بازداشت و زندانی شده بود.
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۴
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله شهید علی قدوسی از انقلابیون باسابقه بود که فعالیت‌هایش، سوءظن منابع امنیتی رژیم پهلوی را برانگیخته بود. فعالیت‌های سیاسی او در دوران پهلوی منجر شد وی چند بار بازداشت و زندانی شود. در گزارشی آمده است: 

درباره غیر نظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی نهاوندی؛ به اتهام بر ضد امنیت داخلی مملکت در تاریخ 45/3/19 قرار بازداشت موقت صادر گردیده است.

با تقدیم عین پرونده مقرر فرمایند قرار صادره را برؤیت متهم رسانیده و پرونده را پس از تکمیل اعاده دهند.


رئیس شعبه (7) بازپرسی دادستانی ارتش

سرهنگ ستاد بهزادی        

سند+شهید قدوسی


در گزارش دیگری نیز آمده بود:

درباره: غیرنظامی علی فرزند احمد شهرت قدوسی نهاوندی

برابر نامه شماره 31793_45/3/21 شعبه 7 بازپرسی دادستانی ارتش غیرنظامی یاد شده بالا در روز 45/3/21 تحویل زندان و بازداشت گردید مراتب استحضار را به عرض می‌رسد.


از طرف رئیس زندان قزل قلعه سرگرد خلیج هدایتی

سند+شهید قدوسی


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات