کلاس تاریخ

پاسخ قاطع امام به سازشکاری بازرگان

بازرگان در نوفل لوشاتو سر انگشت خود را روی زمین گذاشت و خطاب به امام گفت: «آقا! ایران سه رکن دارد، شاه، امریکا و ارتش. شاه که رفتنی نیست، امریکا و ارتش هم که پشت به پشت هم حامی سلطنت هستند؛ پس هیچ کاری نمی‌توان کرد.» ولی جواب امام یک جمله بیشتر نبود: «شاه باید برود!»
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۷

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به فاصله دو روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مهندس مهدی بازرگان از نخست وزیری استعفا داد. قبل از پیروزی انقلاب نیز مهندس بازرگان ازجمله شخصیت‌هایی بود که اصلاً امید نداشت رژیم پهلوی سرنگون شود. لذا به امام خمینی می‌گفت: «شما بیایید یک دولت آشتی تشکیل دهید و ما یک انتخابات آزاد برگزار کنیم و نمایندگانمان را به مجلس بفرستیم و کم کم نظام را از دست شاه درآوریم.» به نظر بازرگان امکان نداشت نظام بالکل عوض شود و شاه از سلطنت کناره‌گیری کند. 

بازرگان در نوفل لوشاتو سر انگشت خود را روی زمین گذاشت و خطاب به امام گفت: «آقا! ایران سه رکن دارد، شاه، امریکا و ارتش. شاه که رفتنی نیست، امریکا و ارتش هم که پشت به پشت هم حامی سلطنت هستند؛ پس هیچ کاری نمی‌توان کرد.» ولی جواب امام یک جمله بیشتر نبود: «شاه باید برود!»

کلاس تاریخ

منبع: کتاب «حاشیه‌های مهمتر از متن»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات