کد خبر: ۷۴۲۵
به روایت اسناد

مقابله مردم منطقه داورزن با کشف حجاب + سند

بطوری که خود اینجانب در محل مذکور مشاهده نمودم موضوع کشف حجاب به هیچ وجه در آنجا عملی نشده است و بطوری که از اشخاص متعدد تحقیق به عمل آمد شخص میرزا محمود نام که از مالکین و مجتهدین محلی است با یک از [ناخوانا] و نماینده آنجا مانع عملی شدن این امریه هستند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۵ - ۱۵ دی ۱۴۰۰ - 2022January 05
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
تازه های کتاب