کد خبر: ۷۴۲۵
به روایت اسناد

مقابله مردم منطقه داورزن با کشف حجاب + سند

بطوری که خود اینجانب در محل مذکور مشاهده نمودم موضوع کشف حجاب به هیچ وجه در آنجا عملی نشده است و بطوری که از اشخاص متعدد تحقیق به عمل آمد شخص میرزا محمود نام که از مالکین و مجتهدین محلی است با یک از [ناخوانا] و نماینده آنجا مانع عملی شدن این امریه هستند.
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ کشف حجاب در 17 دی ماه 1314 توسط پهلوی اول رسمی شد. در اقصی نقاط کشور اقشار مذهبی و متدین به انحاء مختلف به مقابله با این مسئله پرداختند. نظارت بر اجرای قانون کشف حجاب از جمله وظایف دستگاه دیوانسالاری پهلوی بود و گزارشات متعددی از مواجهه مردم با این پدیده وجود دارد. 

در سندی از هنگ شماره 12 خراسان به فرمانداری سبزوار وضعیت منطقه داورزن در اجرای قانون کشف حجاب گزارش شده است که حکایت از ایستادگی و مقاومت مردم محلی در برابر این مسئله دارد. در این گزارش آمده است: 

«رونوشت گزارش شماره 47 پاسگاه داورزن به ضمیمه ارسال [می‌شود] بطوری که خود اینجانب در محل مذکور مشاهده نمودم موضوع کشف حجاب به هیچ وجه در آنجا عملی نشده است و بطوری که از اشخاص متعدد تحقیق به عمل آمد شخص میرزا محمود نام که از مالکین و مجتهدین محلی است با یک نفر آخوند و نماینده آنجا مانع عملی شدن این امریه هستند. چنانچه در ضمن تحقیقات استماع شده بود چندی قبل خانم رئیس کارخانه پنبه که بدون حجاب بود از طرف میرزا محمود آخوند مزبور نسبت به مشار الیها فتوی شده و کلمات زشت بر او خطاب می‌شود. با اینکه رئیس کارخانه شکایت کرده کسی رسیدگی ننموده و چون زیان عدم اجرای امریه فوق مستقیماً به توجه اوامر جنابعالی جمع نشد خواهشمند است اقدام [ناخوانا] برای اجرای امر و قطع اقدام اینگونه متنفذین به عمل آید.»

فرمانداری سبزوار
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات