وقتی مهندسین اصفهانی انگلیسی‌ها را تهدید کردند

در بخشی از سند می‌خوانیم: «.. سخنان اهانت‌آمیز وزیر خارجه کشور شما به مذهب اسلام و به رهبران مذهبی ملت ایران مداخله آشکار در امور داخلی کشور ما و بر خلاف قوانین بین‌المللی می‌باشد. جای بسی تأسف و تأثر است کسی که اقرار می‌کند نفت ملتی را ارزان می‌برد و به جای آن اسلحه گران و بدون استفاده می‌دهد خودش را متمدن و ملتی که به رهبری رهبران مذهبی می‌خواهد جلوی او را بگیرد عقب‌افتاده قلمداد می‌کند».
چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۳
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در مهر ماه 1357 انجمن اسلامی مهندسین اصفهان طی تلگرافی به سران کشور انگلیس به سخنان اهانت‌‌آمیز وزیر خارجه آن کشور اعتراض کرد. متن این تلگراف بدین شرح است:

1- آقای سفیر کبیر انگلیس - سفارت انگلیس تهران
2- آقای نخست‌وزیر انگلیس - لندن
3- آقای رئیس مجلس عوام انگلیس - لندن

سخنان اهانت‌آمیز وزیر خارجه کشور شما به مذهب اسلام و به رهبران مذهبی ملت ایران مداخله آشکار در امور داخلی کشور ما و بر خلاف قوانین بین‌المللی می‌باشد. جای بسی تأسف و تأثر است کسی که اقرار می‌کند نفت ملتی را ارزان می‌برد و به جای آن اسلحه گران و بدون استفاده می‌دهد خودش را متمدن و ملتی که به رهبری رهبران مذهبی می‌خواهد جلوی او را بگیرد عقب‌افتاده قلمداد می‌کند. آقای سفیر کبیر، آقای نخست‌وزیر، آقای رئیس به شما اخطار می‌شود دولت انگلیس باید فوراً از سخنان توهین‌آمیز وزیر خارجه‌اش نسبت به مذهب شیعه و رهبران مذهبی و مداخله علنی در وضع داخلی ایران عذرخواهی کند و الا باید منتظر تحریم اجناس انگلیسی و سایر تصمیماتی باشید که برای انگلیسی‌های مقیم ایران خالی از خطر نخواهد بود. 
با تقدیم احترام - انجمن اسلامی مهندسین اصفهان


سند


سند
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات