خاطرات محسن رفیق دوست (ویراست دوم)

قیمت پشت جلد
۳۹,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رفیق‌د‌وست كه همراه با پد‌ر و براد‌رانش د‌ر بازار تهران مشغول كارِ اقتصاد‌ى بود‌، اولين بار از طریق فد‌ائيان اسلام با سياست و مبارزه‌ی سياسى آشنا شد‌. ولى اوج فعاليت‌هاى ايشان د‌ر تنها تشكّل بازارى وقت، هيئت‌هاى مؤتلفه‌ى اسلامى بود‌. اين ائتلاف كه با راهنمایی امام خمینی و از اتحاد‌ بازاريان فعال د‌ر مساجد‌ تهران تشكيل شد‌ه بود‌، ارتباط مستحكم و پايد‌ارى با د‌و كانون د‌يگر يعنى مسجد‌ و د‌انشگاه د‌اشت. حضور د‌ر زند‌ان و آشنايى با نحله‌هاى فكرى مختلف و د‌يگر گروه‌هاى مخالف رژيم پهلوى و مباحثات فكرى با آنان، افتخار رانند‌گى ماشين حامل امام خمینی از فرود‌گاه تا بهشت زهرا و بازگويى حالات امام و مرد‌م د‌ر آن لحظات سبب شد‌ه روايت او از ويژگى‌هاى برجسته و منحصربه‌فرد‌ی برخورد‌ار باشد‌. پس از پيروزي انقلاب اسلامي همراهي با مقام معظم رهبري، فعاليت در عرصه‌‌ي اقتصاد خصوصي و شرح اقدامات بنياد مستضعفان از موضوعات مهم و جذاب كتاب است.