از غبار تا باران (خاطرات دکتر عبدالله جاسبی) «جلد سوم»

۵,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

وقایع سال‌های 1356ـ1357 در تاریخ نهضت اسلامی امام‌خمینی از حیث شمار و اهمیت درخور توجه‌اند. در این دو سال خیزش عمومی ملت علیه شاه صورت گرفت و به تدریج به سازمان‌ها و نهادهای حکومت پهلوی سرایت کرد. دنیا بهت‌زده شاهد حماسه‌آفرینی ملت ایران بود و قدرت‌های بزرگ نیز با پریشانی درصدد حفظ سلطنت پهلوی بودند. روایت این تلاش‌ها و توطئه‌ها و همچنین فروپاشی حکومت پهلوی به دست مردم از زبان فردی که دورادور حوادث انقلابی را رصد می‌کرد شنیدنی است. آقای دکتر عبدالله جاسبی در این برهه خود در خارج بود و دلش در ایران و پیوسته برای معرفی ماهیت انقلاب اسلامی برای غربیان می‌کوشید.