تقویم تاریخ دفاع مقدس جلد بیست و نهم حوادث دی 1361 (نبرد در شرایط سخت)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

 با پیروزی‌های رزمندگان اسلام در عملیات محرم به‌تدریج چشم‌انداز دستیابی به شهرهای عراق از جمله بصره و بغداد روشن‌تر و معقول به نظر رسید. در فاصله‌ی بین دو عملیات محرم و والفجر مقدماتی، دشمن بعثی پس از دریافت ضربات متعدد در عملیات‌های مكرر، درصدد ایجاد موانع در مقابل مواضع خود بود تا آنها‌ را به دژهای نفوذ‌ناپذیری تبدیل نماید. در این زمان دستیابی به شهر استراتژیك بصره هدفی كوتاه‌مدت یا نهایتاً میان‌مدت برای رزمندگان اسلام بود؛ اما تصرف بغداد و سرنگونی صدام هدفی درازمدت شمرده می‌شد. مجموعه‌ی پیش رو حوادث روزهای پس از عملیات محرم و دوران طلوع فجر و امتداد آن را دربرمی‌گیرد.

پدیدآورندگان