از غبار تا باران(چاپ دوم)

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

خاطرات و شرح حال های افراد سیاسی ، جنبه های متعددی از تاریخ یك كشور را مشخص می كنند . خاطرات مربوط به انقلاب اسلامی نیز زوایای پیدا و ناپیدای تاریخ معاصر ایران را بازگو و ارائه می كند. این كتاب جلد نخست خاطرات دكتر عبدالله جاسبی است كه شرح حال دوران كودكی وی تا سال 1343 را در بر می گیرد. موضوعاتی مانند تحولات دهه ی 1320، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت پانزده خرداد به خوبی در این كتاب منعكس شده است.