خاطرات‌ آیت‌الله‌ مسلم‌ ملكوتی‌

۲,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یكی‌ از راه‌ های‌ معرفت‌ انسان‌ برگذشته‌ و حوادث‌ روزگار مطالعه‌ی‌خاطرات‌ شخصیت‌ها و بازیگران‌ معروف‌ دوران‌ مورد مطالعه‌ است‌ كه‌البته‌ باید با بینش‌ و ژرف‌كاوی‌ نیز همراه‌ شود. شناخت‌ انقلاب‌ اسلامی‌ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یكی‌ از پدیده‌های‌ بزرگ‌ قرن‌ مستلزم‌ دقت‌ و تأمل‌ دراعمال‌ و عملكرد مبارزات‌ یاران‌ امام‌ می‌باشد. در این‌ راستا مركز اسنادانقلاب‌ اسلامی‌ برای‌ شناساندن‌ هر چه‌ بیشتر این‌ شخصیت‌ها و نیز تبیین‌و روشن‌ كردن‌ زوایای‌ مختلف‌ انقلاب‌ و تلاش‌ ملت‌ برای‌ غلبه‌ بر رژیم‌، اقدام‌ به‌ انتشار خاطرات‌ شخصیت‌های‌ انقلابی‌ كرده‌ است‌؛ افرادی‌ كه‌ درهر گوشه‌ای‌ از مرز و بوم‌ در برابر رژیم‌ ایستادند و پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌نیز برای‌ تثبیت‌ و استحكام‌ آن‌ كوشیدند. آیت‌الله‌ ملكوتی‌ یكی‌ از یاران‌ امام‌ در خطه‌ی‌ آذربایجان‌ است‌ كه‌خاطرات‌ وی‌ دربرگیرنده‌ی‌ وقایع‌ زیادی‌ از دوران‌ استبداد پهلوی‌ها واوایل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌. این‌ كتاب‌ در هفت‌ فصل‌ ساماندهی‌ شده‌ است‌: فصل‌ اول‌ به‌ زندگی‌خصوصی‌ و نحوه‌ی‌ راهیابی‌ وی‌ به‌ حوزه‌ و شروع‌ مقدمات‌ تحصیل‌ درحوزه‌ی‌ علمیه‌ پرداخته‌ است‌ كه‌ توضیحات‌ جانداری‌ از شرایط‌ زمان‌ به‌دست‌ می‌دهد. فصل‌ دوم‌ كتاب‌ پس‌ از ترسیم‌ فضای‌ استبداد رضاشاهی‌به‌ غائله‌ی‌ آذربایجان‌ و حكومت‌ پیشه‌وری‌ می‌پردازد كه‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌حوادث‌ اوایل‌ دوران‌ حكومت‌ محمدرضا پهلوی‌ است‌. محوریت‌ بحث‌در فصل‌ سوم‌ شخصیت‌ و موقعیت‌ آیت‌الله‌ بروجردی‌ در حوزه‌ است‌ كه‌ضمن‌ آن‌ نحوه‌ی‌ آشنایی‌ وی‌ با امام‌ نیز آمده‌ است‌. فصل‌ چهارم‌ به‌تحصیل‌ و اقامت‌ وی‌ در نجف‌ و آشنایی‌ ایشان‌ با علما و مراجع‌ تقلید درنجف‌ پرداخته‌ است‌. دوفصل‌ پایانی‌ كتاب‌ به‌ مبارزات‌ ایشان‌ همگام‌ بانهضت‌ امام‌خمینی‌ قبل‌ و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ پرداخته‌ است‌ كه‌ مطالب‌مهم‌ و ارزشمندی‌ از چگونگی‌ پیروزی‌ انقلاب‌، تفكرات‌ آیت‌الله‌شریعتمداری‌، فعالیت‌ آیت‌الله‌ قاضی‌طباطبایی‌ و حزب‌ خلق‌ مسلمان‌ارائه‌ می‌دهد.