خاطره ها جلد 3

۳,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تشكیلات اطلاعاتی امنیتی یكی از مهم ترین ارگان های هر نظام به شمار می رود و می توان آن را به منزله ی چشم و گوش نظام حاكم خواند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،عوامل مزدور داخلی با خط گیری از ابر قدرتهای شرق و غرب و رژیم متجاوز بعثی عراق در صدد بر آمدند تا با انجام عملیات تروریستی وایجاد شبكه های جاسوسی ملت ایران را از حمایت جمهوری اسلامی ایران مایوس كنند و با انتقال اطلاعات سری و حیاتی جنگ تحمیلی به دشمنان كیان اسلامی را به خطر بیندازند.در چنین برهه ای كه تشكیلات اطلاعاتی منسجمی در كشور وجود نداشت و هر یك از ارگان ها به فراخور وظیفه ی خویش در این زمینه نیز فعالیت می كردند،آقای ری شهری زیر نظر امام (ره) و با تصویب مجلس در ایجاد تشكیلات اطلاعاتی به صورت وزارتخانه كوشیدند كه این كتاب به چگونگی تاسیس،موانع و عملكرد وزارت اطلاعات می پردازد.