مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب:

طبقات اجتماعی و رژیم شاه

نام نویسنده: محمدرحیم عیوضی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جامعه شناسی سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۶
قطع: وزیری
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

از لحاظ نظری، رابطه بین طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی در اشكال مختلفی ترسیم شده است كه هر كدام از این تئوریها با وضعیت جوامع خاصی متناسب است. در مواردی نیز برای یك جامعه سیاسی نظریه های مختلفی ارائه شده است كه نمونه آن ایران عصر پهلوی دوم است كه برای تبیین این مسأله نظریه های مثل "سرمایه داری وابسته " "نظام دیكتاتوری" "نظام فاشیستی" "نظام بناپارتیستی" "الگوی پاتریمونیالیستی" و "نئو پاتریمونیالیستی" ارائه شده است.كتاب حاضر تلاشی به منظور تبیین نوع رابطه قدرت سیاسی با طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم به شمار می رود، كه در آن ضمن تشریح الگوهای نظری فوق، همه آنها با ساخت قدرت رژیم شاه تطبیق داده شده است.