نقش آمريكائيان در تثبیت‌ رژيم‌ شاهنشاهی در ايران‌

رابطه‌ شاه‌ با آمريكاييان‌ چنان‌ صميمانه‌ شده‌ بود كه‌ جرج‌ آلن ‌سفير آمريكا در ايران‌، بعد از ظهر هر شنبه‌ با شاه‌ تنيس‌ بازی میكرد و بعد از آن‌ غالبا برای صرف‌ ويسكی و گفتگو با شاه‌ در كاخ‌ میماند. هر دوشنبه‌ جرج‌ آلن‌ شام‌ را ميهمان ‌شاه‌ و خانواده‌اش‌ بود و پس‌ از آن‌ به‌ گفتگو میپرداختند.
چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در جنگ‌ جهانی دوم‌، ايران‌ به‌ اشغال‌ نظامی شوروی و انگليس‌ درآمد. شوروی كه‌ میكوشيد نظام‌ سياسی ايران‌ را به‌ جمهوری تغيير دهد، با مخالفت‌ انگليسیها روبه‌رو شد و با حمايت‌ آمريكاييان‌ رژيم‌ شاهنشاهی در ايران‌ تثبيت‌ شد و محمدرضا پهلوی، شاه‌ ايران‌ شد و از اين‌ جهت‌ محمدرضا هميشه‌ تاج‌ خود را مديون‌ حمايت‌های آمريكايیها میدانست‌.

طبق‌ قرارداد سه‌ جانبه‌، دولت‌های اشغالگر تعهد داشتند پس‌ از اتمام‌ جنگ‌، ايران‌ را ترك‌ كنند؛ ولی شوروی پس‌ از پايان‌ جنگ‌ سعی داشت‌ نيروهای خود را در ايران‌ حفظ‌ كند. آمريكاييان‌ با ادامه‌ اشغال‌ ايران‌ توسط‌ نيروهای شوروی مخالفت‌ كردند و به‌ عنوان ‌ناجی در بين‌ نخبگان‌ ايرانی جايگاه‌ ويژه‌ای يافتند.

رابطه‌ شاه‌ با آمريكاييان‌ چنان‌ صميمانه‌ شده‌ بود كه‌ جرج‌ آلن ‌سفير آمريكا در ايران‌، بعد از ظهر هر شنبه‌ با شاه‌ تنيس‌ بازی میكرد و بعد از آن‌ غالبا برای صرف‌ ويسكی و گفتگو با شاه‌ در كاخ‌ میماند. هر دوشنبه‌ جرج‌ آلن‌ شام‌ را ميهمان ‌شاه‌ و خانواده‌اش‌ بود و پس‌ از آن‌ به‌ گفتگو میپرداختند.


منبع: کتاب سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران؛ به قلم حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات