دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در این کتاب سعی شده بعد از مروری اجمالی به معنا و مفهوم فرهنگ و تبیین نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به این مقوله، دستاورد انقلاب اسلامی در ایران و سپس منطقه و کشورهای جهان از بُعد فرهنگی مورد مداقه قرار گيرد تا تأثیرات شگرف و مهم آن تبیین گردد.