دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی

۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

يکي از شگفتي‌هاي انقلاب اسلامي اين است که با وجود انواع دشمني، توطئه و کارشکنيِ بيگانگان در مسير توسعه و رشد جامعه‌ي انقلابي ايران، پيشرفت‌هاي ارزنده و تحسين‌برانگيزِ علمي و فنّي در کشور را شاهديم. توسعه‌ي آموزش و پژوهش، شکوفايي صنعتي، انقلاب نرم‌افزاري اسلامي، گسترش نشر و مطبوعات و کتاب‌خواني، پيشرفت‌هاي حيرت‌آور در زمينه‌ي نانوتکنولوژي، پيشرفت‌هاي عظيم پزشکي، جايگاه ممتاز در عرصه‌ي سلول‌هاي بنيادي،… همگي برگ‌هاي زريني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه‌ي علم و فنّاوري‌اند که افق‌هاي روشن‌تري را نيز در مقابل ما خواهد گشود.

پدیدآورندگان