شیفته خدمت

۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در نگاهی به سیر گذشته زندگی هر ملتی به افرادی بر می‏خوریم كه خصوصیات منحصر به‏فردشان، آنان را از هم وطنانشان متمایز كرده است. این خصوصیات به تناسب هر فردی تفاوت می‏كند تا آنجا كه فردی به خاطر شجاعتش، دیگری به خاطر تقوایش، سومی به خاطر علمش و به همین صورت افرادی به خاطر خصوصیات‏های منحصر بفردشان، با دیگران تفاوت می‏یابند. در این میان معدودند شخصیت هایی كه همه این صفات را در خود جمع داشته باشند: هم عالم باشند هم دیندار، هم مدیر باشند هم مدّبر، هم گذشته را بشناسند و هم در ساختن حال و آینده دستی داشته باشند، هم بر علوم قدیم تسلط داشته باشند هم درس‏های روز را به خوبی بشناسند، هم اهل نظم باشند هم اهل تشكیلات، هم خانواده‏دار باشند هم مردم دار، هم خدمتگزاری ساده برای فرزندان خود باشند و هم عاشق خدمت به جامعه و خلاصه در عقاید صحیح خود هم راست قامت باشند و هم از تجربه‏های دنیای غرب بهره برداری كنند. نهضت امام خمینی كه از سال 1340 آغاز شد زمینه‏ای برای بروز شخصیت چنین مردان و زنانی در ایران گشت كه با تعداد اندكشان تأثیر بسیاری از خود بر جای نهادند. در این میان و از همه بارزتر، شهید دكتر بهشتی بود كه همه صفات به ظاهر متضاد را در خود جمع كرده بود. كتابی كه پیش رو دارید توصیفی از زندگی این شخصیت فقید است كه امروزه جای خالی او به خوبی احساس می‏شود. امید است این اثر بتواند در شناساندن زوایای وجودی این مرد بزرگ ابزاری مؤثر باشد.