اسناد انقلاب اسلامی (جلد 4)

۵,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل بیانیه ها ، اطلاعیه ها، پیامها ، تلگرافها و نامه های مجامع مذهبی و دینی از سال 1341 تا پیروزی انقلاب اسلامی است.