اسناد انقلاب اسلامی (جلد 2)

۵,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل بیانیه ها ، اطلاعیه ها، پیامها ، تلگرافها و نامه های علمای شهرهای مختلف ایران از سال 1339 تا پیروزی انقلاب اسلامی است.