اسناد انقلاب اسلامی (جلد 5)

۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل بیانیه ها ، اطلاعیه ها، پیامها ، تلگرافها و نامه های آقایان حاج سیدمحمد صادق روحانی و حاج سیدحسین طباطبایی قمی و حاج سید محمدكاظم شریعتمداری می باشد كه از سال 1341 تا پیروزی انقلاب اسلامی صادر كرده اند.