اسناد انقلاب اسلامی (جلد 1)

۹۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب شامل بیانیه ها ، اطلاعیه ها، پیامها ، تلگرافها و نامه های آیات عظام و مراجع تقلید از 1339 تا 1357 است.

پدیدآورندگان