آیت الله احمد جنتی به روایت اسناد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

آيت‌الله احمد جنتی درلادان واقع در سه کیلومتری غرباصفهانمتولد شد. پس از تکمیل مقدمات و طی‌کردن برخی از دروس سطح، بهحوزه‌ي علمیه‌ي قمرفت. با ورود بهقمبه تکمیل دروس دوره‌ي سطح پرداخت و دردرس خارج آيت‌الله بروجردیوامام خمینیشرکت کرد و در این مدت در بحث‌هایاخلاقوتفسیرنیز حضور یافت. پیش از پیروزیانقلاب اسلامي ایران، در سخنرانی‌ها، اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به تبلیغ ضد حکومتپهلوی می‌پرداخت و دیگران را به پیروی از راه امامخمینیدعوت می‌کرد. در درون حوزه، در ملاقات با علما و مراجع، آنها را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام خمینی و مردم باخبر می‌ساخت. او با عضویت درجامعه‌ي مدرسین حوزه‌ي علمیه‌ي قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با نهضت امام خمینی می‌پرداخت ...

پدیدآورندگان