زندگی و مبارزات آیت الله حاج سیدعبدالعلی آیت اللهی

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مبارزات اسلامی مردم ایران در یكصد سال اخیر، فراز و نشیب هایی ازجمله: حركت های تحریم تنباكو، نهضت مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و سرانجام انقلاب اسلامی را شامل می شود. نكته ی جالب توجه در تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران، حضور علما و مراجع عالیقدر در رهبری و هدایت این حركت هاست. در منطقه ی جنوب ایران، خاندان آیت الله سید عبدالحسین لاری از جمله رهبران مذهبی و سیاسی بوده اند كه در نهضت های اسلامی ضد استبدادی و ضد استعماری نقش مهمی ایفا كرده اند . مبارزات سید عبدالحسین لاری، برگ های زرین تاریخ مشروطه و اولین تجربه های تشكیل حكومت اسلامی در ایران است. فرزند وی ، آیت الله سید عبدالمحمد لاری نیز علیه رضا شاه و سلطنت پهلوی مبارزات جانانه ای داشت . پس از وی فرزندانش آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی و سید عبدالحسین آیت اللهی در جریان انقلاب اسلامی در جنوب كشور – لارستان و جهرم – نقش مهمی ایفا كرده اند . مبارزات آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی به عنوان بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی به ویژه نقش وی در قیام عشایر " لر و نفر " در سال 1342 در حمایت از نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی ، مركز اسناد انقلاب را بر آن داشت تا انجام طرح " تاریخ شفاهی زندگانی و مبارزات آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی " را در برنامه ی پژوهشی خود قرار دهد كه حاصل آن كتاب حاضر است و اطلاعات اصلی آن از خاطرات و روایات شاهدان و نزدیكان وی گردآوری و به كمك منابع كتابخانه ای ، تكمیل شده است .