زندگی نامه سیاسی شهید رجایی

۲,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شهید محمدعلی رجایی یكی از مؤثرترین رجال صدر اول انقلاب اسلامی و الگوی مثالی دولتمردان انقلابی و اسلامی به شمار می رود. او ضمن دست یابی به عالی ترین مقامات سیاسی كشور - پس از مقام رهبری - در عمل نشان داد كه نظریه مردم سالاری دینی و مردمی بودن دولتمردان در حكومت اسلامی موضوعی قابل تحقق می باشد. این كتاب زندگی سیاسی و مبارزات شهید رجایی را در دوران قبل از انقلاب اسلامی و عملكرد سیاسی و اجرایی او را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت مستند تبیین می كند. شهید رجایی در زمان تصدی وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را برای تغییر نظام تعلیم و تربیت بر جا مانده از رژیم پهلوی به سوی یك نظام اسلامی و توحید محور به كار گرفت و در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، نخست وزیری و ریاست جمهوری اندیشه فوق را در عمل نیز پی گیری نمود و در تمام دوران حیات سیاسی خود تحقق اهداف مكتب اسلام در صدر برنامه های او قرار داشت كه به همین دلیل دولت او را نیز ، دولت مكتبی لقب دادند .