حاج شیخ عبدالكریم حائری

۷۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در این اثر ضمن بررسی چگونگی تكوین شخصیت علمی و اجتماعی آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری، عملكردهای مختلف ایشان در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خصوص موضع گیریهای ایشان در قبال برخی حوادث مهم دوره پهلوی اول با استفاده از منابع مختلف و اسناد باقیمانده درباره ایشان، مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است.