زندگی و مبارزات شهید آیت الله قاضی طباطبائی

۲,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شناخت نهضتها و انقلابها، بدون مطالعه و شناخت رهبران آن، شناختی همه جانبه و كامل نیست. زیرا شخصیت، اندیشه ها، و رفتارهای رهبران هر انقلاب تا حدی منعكس كننده هویت تاریخی آن انقلاب است. با توجه به اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای آغازین نهضت اسلامی، آیت الله قاضی طباطبائی همراه با امام خمینی، نقش مؤثر و كم نظیری در اشاعه این نهضت در خطه آذربایجان ایفا كردند و در پیروزی انقلاب تا حد زیادی نقش رهبری را در آن سرزمین به عهده داشتند. در این كتاب با بهره گیری از اسناد، نوشته ها و خاطرات انقلاب سعی شده است فعالیتها، مبارزات و دیدگاههای ایشان مورد بررسی قرار گیرد و گوشه ای دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی برای نسل جدید سرزمین اسلامی بازگو شود.