: شرح زندگانی حاج شیخ محمدتقی بافقی

۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

دوران حكومت رضاشاه سال‌های سختی و عسرت برای مذهب و روحانیت شیعه بود. او با صعود به قدرت برای تحقق شبه مدرنیسم ادعایی خویش به مقابله با مذهب و نهاد روحانیت برخاست و دین‌ستیزی را با القای روشنفكران وابسته وجهه‌ی همت خویش قرار داد. تصویب قانون لباس متحدالشكل برای بركندن نفوذ روحانیت، كشف حجاب به تقلید از همتای خویش در تركیه و سعی در تعطیلی و دست‌كم بی‌رونق ساختن مجالس عزاداری و مذهبی از جمله اقدامات وی بود. با این همه مرجعیت شیعه در این دوره‌ی خفقان با خویشتنداری و اقدامات فرهنگی عرصه را خالی نكرد و با تأسیس و بسط حوزه‌ی علمیه‌ی قم و تربیت طلاب جوان به خنثی‌سازی این اقدامات دین‌ستیزانه پرداخت و با قیام مسجدگوهرشاد خشم و انزجار خود را از دستگاه حاكمه نشان داد. آیت‌الله شیخ محمدتقی بافقی یكی از روحانیون سرشناس حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود كه در پی اعتراض به رفع حجاب و امر به معروف و نهی از منكر زنان خاندان پهلوی مورد ضرب و شتم شخص رضاشاه قرار گرفت و بعد از مدتی زندانی شدن، تبعید شد. مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای وظیفه‌ی خویش در شناساندن اهمیت و نقش نیروهای مذهبی در تحولات تاریخ معاصر ایران به چاپ این كتاب اقدام كرده است. در پایان ضمن تقدیر از نویسنده‌ی فاضل كتاب آقای دكتر موسوی گرمارودی از تلاش همكاران معاونت محترم انتشارات قدردانی می‌شود