رهبری به نام نواب

مهدی قیصری

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ایران به علت موقعیت استراتژیک خود همواره مورد توجه دول استعمارگر بوده است. زمانی که موج استعمار به سواحل ایران رسید زمینه‏ی روی کار آمدن حکومت وابسته و تأمین‏کننده‏ی منافع استعمارگران نیز فراهم شد. انقلاب مشروطه که در واقع واکنشی در مقابل این شکست‏ها و دخالت‏ها بود ناکام ماند و در جریان جنگ اول جهانی بیگانگان بر مملکت استیلا یافتند. پس از جنگ، انگلیسی‏ها رضاخان را بر سر کار آوردند و حکومت دیکتاتوری رضاشاه برای تحمیل تجدد فرمایشی به ملت ایران به سخت‏گیری بر علما و تعطیل مراسم مذهبی و سرکوبی هرگونه ندای آزادی‏خواهی پرداخت. حکومت رضاشاه دین را عامل عقب‏ماندگی جامعه معرفی می‏کرد و به شدت با مظاهر دینی می‏جنگید. کشتار مردم واقعه‏ی گوهرشاد شاهدی بر این مدعاست. پس از تبعید رضاشاه از ایران، گروهی از تئوریسین‏های ضددین با حمایت حکومت هر روز بخشی از اعتقادات دینی را به چالش می‏کشیدند که این امر برای علمای نجف، که قطب دینی جهان اسلام بودند، قابل‏تحمل نبود. از این رو، صدور فتوا برای قتل احمد کسروی را باید از این منظر دید. جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با دغدغه‏ی مذهبی شکل گرفت و تحت رهبری خردمندانه‏ی ایشان با مظاهر استبداد و استعمار جنگید. قتل اشخاص وابسته‏ای همانند رزم‏آرا، هژیر و.. که مانع اصلی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت بودند، جزوی از کارنامه‏ی درخشان فعالیت این گروه می‏باشد. آنان بدون شک در ملی شدن صنعت نفت سهم عمده‏ای داشتند. این کتاب در صدد است تا یک دهه مبارزه فدائیان اسلام را تحت رهبری نواب برای خواننده بازگو کند.