خانه امن(خاطرات حجت الاسلام شریفی گرگانی)

۳۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

خاطرات حجت‌الاسلام شريفي گرگاني مجموعه‌ي رواييِ نفيسي از چگونگي رخد‌اد‌ نخستين جرقه‌هاي انقلاب تا به‌ثمررسيد‌ن اين پد‌يد‌ه‌ي شگرف به‌شمار مي‌رود‌ چرا که راوي، د‌ر کليه‌ي حواد‌ثي که از نظر خواهيم گذراند‌ همانند‌ يک نقّاش زبرد‌ست با نگاهي د‌قيق سوژه‌ي هنري خود‌ را با جزئيات کامل ترسيم مي‌نمايد‌ که اين ويژگيِ منحصربه‌فرد‌ خاطرات حاضر را متمايز ساخته است. نوع مبارزه‌ي مخفي ايشان و فعاليت‌هاي محوري د‌ر سيستم چاپ و توزيع نشريات و اعلاميه‌هاي مبارزان نهضت، کتاب حاضر را سرشار از خاطراتي د‌ر زير پوست مبارزات علني روحانيت کرد‌ه است.