منظومه توحیدی

عاطفه خادمی

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ‏در مسیر تحققِ تفکرِ حکومتیِ شیعه از طریق مدل حکومتی «ولی فقیه» به امتداد جهان‌بینی الهی در عرصه‌ی حیات بشری اقدام نموده است. مقام معظم رهبری با تبیین حرکت مجریان الهی (نبیّ و امام)، امتداد این حرکت را در حاکمیت ولی فقیه دنبال می‌نمایند، به‌طوری‌که در بیان ایشان بیشتر از آنکه مباحثی مانند اثبات عقلی و نقلی حکومت ولی فقیه موضوعیت داشته باشد توجه به کارآمدی و سازوکار و نحوه‌ی حکومت ولی فقیه موضوعیت دارد و اینکه حکومت ولی فقیه اساساً با چه کارویژه‌های برجسته‌ای در دوران کنونی می‌تواند محقق‌کننده‌ي بهترین شکل از حکومت باشد.

پدیدآورندگان