نسبت عدالت و آزادی در منظومه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای

میثم قهرمان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مفاهیم «آزادی» و «عدالت» دو مفهوم کلیدی در علوم انسانی‌ به‌شمار می‌روند، به‌طوری‌که به‌سختی می‌توان منظومه‌های فکری منسجمی را در حوزه‌ی علوم انسانی یافت که به این دو مفهوم یا نسبت میان آنها نپرداخته باشند. بر این اساس نمی‌توان از تمدن نوین اسلامی سخن گفت و در باب مفاهیم آزادی و عدالت و نسبت درخور میان آنها نزد اندیشمندان و رهبران فکری و سیاسی اسلامی نیندیشید. در این کتاب تلاش شده از رهگذر بررسی و تحلیل مفاهیم «آزادی» و «عدالت» نزد آیت‌الله خامنه‌ای، نسبتِ‌ این مفاهیم در منظومه‌ی فکری ایشان مورد مداقه قرار گیرد.

پدیدآورندگان