طلوع و غروب یک حزب

تاریخ شفاهی حزب جمهوری اسلامی
۳۷۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حزب جمهوری اسلامی،‌ مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین حزب سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود و برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی پس از انقلاب در این حزب مهم عضویت داشتند. بنیان‌گذار آن شهید آیت‌الله بهشتی بود و هیئت مؤسس آن همگی روحانیت مبارز و انقلابی بودند و اعضای آن با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در آن عضویت داشتند. حزب نزدیک به یک دهه فعالیت مؤثر داشت. بررسی مقاطع مهم فعالیت این حزب در حساس‌ترین حوادث دهه‌ی اول انقلاب اسلامی و همچنین تحلیل و بررسی فراز و نشیب‌های آن با شیوه تاریخ شفاهی، از مباحث اصلی کتاب حاضر است. اگر بگوییم این حزب، از کم‌نظیرترین احزاب یک سده‌ی اخیر ایران بوده که دامنه‌ی اثرگذاری و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آن فراتر از احزابی همانند حزب توده ایران و حزب رستاخیز بوده است به گزافه سخن نگفته‌ایم.