مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - مشیرالدوله
حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله در جريان انقلاب مشروطه روش ميانه‌روي را برگزيد و نقش ميانجيگرانه داشت، ولي بعد از پيروزي مشروطيت، كمك زيادي در ترجمه و نگارش قانون اساسي داشت.
کد خبر: ۱۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲