مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - انقلاب مشروطه
کلاس تاریخ
نیروهای مشروطه منزل حاج شیخ را محاصره و پس از دستگیری، او را در نظمیه واقع در میدان سپه زندانی کردند. پس از چند روز در عمارت گلستان یک محاکمه نمایشی به دادستانی روحانی نمای فراماسونری، شیخ ابراهیم زنجانی برپا و شیخ را به اعدام محکوم کردند.
کد خبر: ۶۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

انقلاب مشروطه دارای نتایج و پیامدهای متعددی بود؛ درهم شکستن استبداد، مشارکت گسترده مردم در اداره کشور، ظهور قاعده نفی سبیل، حضور متفاوت رهبری روحانی در جریان مبارزات و... از مهم‌ترین پیامدهای انقلاب مشروطه بود. با این حال تنها ثمره‌ای‌ که‌ از انقلاب‌ مشروطه‌ به‌ روحانیت‌ شیعه‌ رسید، شهادت‌ چند طلبه‌ در نهضت‌ و حضور مدرس‌ در مجلس‌ بود.
کد خبر: ۶۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

روز چهارشنبه دهم جمادی‌الاولی در تلگرافخانه هنگامه‌ای برپا بود. مردم از هر طرف روی به تلگرافخانه آورده فریاد می‌زدند كه چرا باید در اینجا نشست و وقت خود را بیهوده تلف كرد، باید بیش از حرف به عمل پرداخت و مسلح شد و باید كسانی را كه به ملك و ملت خیانت كرده و می‌كنند به جزای خود رساند یا باید به خون آغشته شویم یا آنكه بر مقصود خود نایل گردیم. فیصله‌‌ این كار با زبان شمشیر است نه با زبان قلم. مجاهدان كه خون حمیت و غیرت در عروق ایشان به جوش آمده بود پای به زمین می‌كوبیدند و می‌گفتند یا مرگ یا مشروطه.
کد خبر: ۵۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

آيت‌الله سید عبدالحسین لارى با انتشار رساله‌ سياسى «آيات الظالمين» در سال 1314 هجرى، موضع خود را در قبال رژيم قاجار مشخص نمود. محتواى اين رساله، بيانيه‌اى تند عليه مظالم و حكومت‌هاى محلى است و مى‌توان دريافت كه او، در اجراى احكام فقهى خود، حاضر به انجام هرگونه اقدام خطرناكى بود.با اعلام پيروزى انقلاب مشروطيت، آيت‌الله لارى، دستور تشكيل انجمن‌هاى محلى با عنوان انجمن اسلامى را صادر نمود. اقتدار بى‌چون و چراى آيت‌الله لارى در فارس جنوبى و شهرت اقتدار و انضباط و هماهنگى نيروهايش، به شيراز و تهران رسيد و انقلابيون، او را با عنوان رهبرى مقتدر و تسليم‌ناپذير و مردمى مى‌شناختند و احترام خاصى براى او قائل بودند.
کد خبر: ۵۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵