برچسب ها - اولتیماتوم روس به ایران

روز هشتم آذر1290 دولت روس طی اولتیماتومی 48 ساعته به دولت ایران، خواستار اخراج مورگان شوستر از ایران شد. پس از پذیرفتن اولتیماتوم چندی بعد مجلس دوم نیز منحل گردید. این عمل بارقه‌های امید را در دل مردم رو به خاموشی برد و روحیه مشروطه خواهان و ملیون به شدت تضعیف گردید. در این میان علمای تبریز اما دست به مقاومت زده با عمال و سالدات (نیروی نظامی روس) وارد نبرد شدند.
کد خبر: ۷۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

در فترت بين مجلس دوم و سوم فجايع روس‌ها در مشهد به شكل ديگرى خودنمايى كرد. ژنرال ردكو، فرمانده نظامى روس، در مشهد مجلسى در محل اقامت خود تشكيل داد و شروع به تحريكات كرد. او توانست سيد محمد يزدى طالب‌الحق و يوسف‌خان هراتى را با خود هماهنگ كند و محمدعلى قروش‌آبادى هم كه از اوباش باج‌گير بود به آنان پيوست و به اين ترتيب مقدمات شورشى فراهم شد كه مى‌توانست خراسان را تجزيه كند و به منويات ديرين روسيه، جامه‌ عمل بپوشاند.
کد خبر: ۶۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸