مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - هرمیداس باوند
به مناسبت در گذشت دکتر داود هرمیداس باوند
زاهدی در نیویورک در هتل والدوف آستودیا ضمن بحث راجع به بحرین گفت: اگر من به عنوان وزیر خارجه روزی در پای سندی امضا بکنم دائر به اینکه بحرین از ایران جدا بشود باید دست مرا قطع نمود. ولی بعد که این کار هم انجام گرفت ایشان هم وزیر خارجه بودند امضاء هم کردند؛ نه تنها دستشان قطع نشد بلکه کماکان پست را داشتند.
کد خبر: ۸۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲