داعش(بسترها، اندیشه و عملکرد)

۷۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

«امروز آمريکايي‌ها ادّعا مي‌کنند مي‌خواهند با تروريسم مبارزه کنند، درحالي‌که خطرناک‌ترين گروه‌هاي جرّار تروريستي را خود اينها به‌وجود آوردند؛ داعش را چه کسي به‌وجود‌آورد؟ خودشان اعتراف مي‌کنند که در ايجاد داعش نقش و سهم اصلي را داشته‌اند. گروه‌هاي خُرد و ريزودرشت ديگر- از قبيل داعش‌- را چه کسي به جان عراق و سوريه و بقيّه‌ نقاط انداخت؟ اين گلوله‌ها و اين ابزارها و اين دلارهايي که در جيب اين انسان‌هاي جنايتکار و آدم‌کش مي‌رود، از کجا مي‌آيد؟ اين پول‌ها از کجا مي‌آيد؟ اين کساني که به‌دستور سياست‌هاي آمريکا گروه‌هاي تروريستيِ جرّار خطرناکِ منطقه را پشتيباني مي‌کنند، چه کساني هستند؟ آيا ترديدي وجود دارد در اينکه دست استکبار در ايجاد تروريسم و در ترويج تروريست‌ها و در کمک به آنها و پشتيباني آنها در منطقه‌ي ما بيشترين نقش را داشته است؟» مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)