انقلاب اسلامی در استان مرکزی

دوره دو جلدی

احمد رشیدی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بررسی نحوه شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در استان مرکزی مستلزم مطالعه و جستجو در پیشینه تاریخی و مذهبی شهرستان های این استان و فرهنگ آداب و رسم و باورهای دینی مردم و همچنین نقش اقشار مختلف اعم از روحانیت،دانشگاهیان،بانوان،دانش آموزان،کارگران،اصناف،کارکنان دولتی و خصوصی و... در تحولات سیاسی و اجتماعی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی است. این اثر کوشیده زمینه ای فکری و عوامل اصلی خیزش مردم و فعالیت های انقلابی در استان مرکزی را به تفکیک شهرستان های مختلف بررسی ، و گروه ها و فعالان انقلابی را معرفی نماید.