مجموعه مقالات همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فدائیان اسلام - جلد سوم

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یك دهه فعالیت فدائیان اسلام (1324-1334) بخشی از تاریخ مبارزات نیروهای مذهبی است كه پس از فروپاشی استبداد رضا شاه قدرتی دوباره گرفته بود . فعالیت این گروه ناشی از دغدغه های گوناگون و توام با فراز و نشیب های مختلف بوده است كه هركدام از آنها می تواند مبانی پژوهش های جداگانه قرار گیرد . این كتاب در مجموعه مقالاتی روابط فدائیان اسلام با مراجع ، علما ، شخصیت های مذهبی و دینی ، حساسیت آنان نسبت به مسائل جهان اسلام و بویژه فلسطین ، خاطرات و ناگفته هایی از زندگانی و سلوك شهید نواب و كتابشناسی فدائیان اسلام را مورد بررسی قرار می دهد .