مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - محمدجواد باهنر
روز 8 شهریور سال 1360 در یک اقدام تروریستی جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس جمهور و نخست‌وزیر منفجر شد. به گفته‌ ناظران غربی، مجاهد‌‌ين خلق، به د‌‌ليل د‌‌ارا بود‌‌ن «انبار مهمات و تجربه‌های خود‌‌ د‌‌ر راهبرد‌‌‌های تروريستی» مسئول اين انفجار بود‌‌ند‌‌. با انتشار خبر فاجعه‌ بمب‌گذاری، د‌‌ر سراسر جهان، رهبران، مقامات و شخصيت‌های خارجی، پيام‌های تسليت متعد‌‌د‌‌ی خطاب به امام خمينی ارسال کرد‌‌ند‌‌. امام خمينی نيز د‌‌ر پاسخ، ضمن تشكر و قد‌‌رد‌‌انی، خواستار نابود‌‌ی توطئه‌گران و د‌‌شمنان اسلام شد‌‌ند‌‌. هرچند هدف از انفجار مقابله با نظام نوپای اسلامی بود، اما رسانه‌های غربی مأيوسانه گزارش د‌‌اد‌‌ند‌‌: «د‌‌ر ايران انسجام بيشتر شد‌‌ه و مرد‌‌م همچنان از انقلاب خود‌‌ د‌‌فاع می‌كنند‌‌ و هر ضربه‌ای به آن وارد‌‌ شود‌‌، برای د‌فاع از آن به خيابان‌ها می‌ريزند‌‌.»
کد خبر: ۸۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

شهید محمد جواد باهنر به عنوان یکی از مسئولین عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، با پیروزی از خصال نیکو و مثبت، یک زندگی ساده داشت و هم خود را رسیدگی به مردم می‌دانست. او به دور از تظاهر و با سخت‌کوشی در راستای خدمت به مردم می‌کوشید و به عنوان یک مسئول خستگی‌ناپذیر شناخته می‌شد.
کد خبر: ۵۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

تازه های کتاب