جنگ اقتصادی

فهرست تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۱۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مرور مختصري بر سابقه‌ي تحریم‌ها نشان می‌دهد تا پیش از سال 2006 میلادی (1385 شمسی)، اقدامات خصمانه‌ي آمریکا صرفاً شامل تحریم‌های اولیه و تجاری بوده است. مهم‌ترین قانون در این دوره «ایسا» نام داشت که براساس گزارش کنگره‌ي آمریکا، چندان موفقیت‌آمیز نبود. سال‌های 2006 تا 2010 میلادی (1385 تا 1389 شمسی) با گسترد‌ه‌تر شدن فهرست تحریمی آمریکا علیه ایران، وضع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آغاز تحریم‌های اروپا علیه ایران همراه بود. این اقدامات در آمریکا مبتنی بر «قانون وطن‌پرستی» بود. در نهايت از سال 2010 میلادی به بعد، آمریکا تلاش کرد تا اقدامات صورت‌گرفته طی سال‌های 2006 تا 2010 میلادی را تکمیل و تقویت نماید که اوج آن را می‌توان در آتش توپخانه سنگین با سلاح‌های پولی و مالی مشاهده نمود. آمریکا با اتخاذ این راهبرد و استفاده از ابزارهای پولی به‌عنوان سلاح کوبنده جنگ اقتصادی، تلاش کرده است مسیرهای مالی و اعتباری به سمت ایران را به منظور کاهش درآمدهای نفتی مسدودنموده و دادوستد و صادرات و واردات ایران را سخت و محدود نماید.