انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان

۳,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب مکتبی و مذهبی، علاوه بر‌ ایجاد تغییرات اساسی در ایران، تحولات چشمگیری را نیز در برخی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه پدید آورد. با توجه به پاره‌ای شبهات مطرح‌شده درباره‌ی موضوع صدور انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام خمینی(ره) نشان داد که هدف از صدور انقلاب صرفاً‌ ایجاد روح اسلام‌گرایی و احیای مجدد عظمت و شکوه اسلام ‌است که این امر بیشتر از آنکه یک اقدام مادی و نظامی ‌باشد، یک حرکت ‌اندیشه‌ای و تغییر روحی و درونی است. تأثیر فرهنگ و سیاست کشورها از فرهنگ و سیاست سایر ملت‌ها امر پذیرفته‌شده‌ای است که اگر در یک فرهنگی ابعاد‌ ایدئولوژیک سیاسی بارزی موجود باشد، میزان تأثیرگذاری آن نیز بیشتر خواهد بود. به هر میزان که بار معنوی و ارزشی ‌ ایدئولوژی مذکور بر ابعاد دیگر آن غالب باشد، میزان تأثیر آن بر دیگر فرهنگ‌ها افزایش خواهد یافت و چه بسا این ‌ایدئولوژی‌ بتواند تحولات ساختاری را در کشور و فرهنگِ مقصد در پی داشته باشد. لبنان، به ویژه جمعیت شیعی آن، تأثیرات عمیقی از نفوذ معنوی انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است که این تأثیر ناشی از حساسیت ویژه‌ی رهبری انقلاب اسلامی ‌درباره‌ی عدم مشروعیت و رسمیت رژیم صهیونیستی و قرارگرفتن لبنان در خط مقدم جبهه‌ی مبارزه با صهیونیسم و حمایت معنوی و سیاسی جمهوری اسلامی ‌از جنبش‌های ضدصهیونیستی بوده است.